เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง

We are doing some maintenance on our site. It won't take long, we promise. Come back and visit us again in a few days. Thank you for your patience!

We are Microsoft Partner, Adobe Partner, cleverbridge gmbh etc.
https://appsource.microsoft.com/en-US/marketplace/partner-dir/0cc06f9e-6445-4efc-94de-483ece85a82a/overview

โปรดติดต่อ : contact@escape.co.th

อาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง พ.ศ.2567

เนื่องด้วย บริษัท เอ็ส เคพ อิควิปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กำหนดให้มีการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ครั้งที่ 1/2567 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ณ สำนักงานใหญ่ ตามรายละเอียดหนังสือตามลิ้งค์เเนบด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1UgLwTEYiEwkqsI326IJBaRw3UXAujKLC/view?usp=sharing

แก้ไข 14/4/24